TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ UNIGEAR - ABB1

TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ UNIGEAR - ABB1

  • Liên hệ
  • Giới thiệu – Unigear là sản phẩm tủ trung thế của ABB, được sử dụng trong các trạm phân phối với các cấp điện áp 7.2/17.5/24kV. – Unigear được thiết kế theo các tiêu chuẩn của IEC: 62271-200 – Unigear có các dạng cơ bản ZS1, ZVC. Ứng dụng – Unigear là sản phẩm tủ trung thế của ABB, được sử dụng trong các trạm phân phối với các cấp điện áp 7.2/17.5/24kV.iện.
  • Thông tin sản phẩm
Xem thêm

Phản hồi khách hàng

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline